Wampiriada

Studencka akcja honorowego krwiodawstwa

logo wampiriada

Wampiriada to coroczny projekt Niezależnego Zrzeszenia Studentów organizowany na terenie całej Polski. Członkowie tej organizacji przy współpracy z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa organizują wydarzenia, podczas których chętni mogą oddać krew w wyspecjalizowanych krwiobusach.

Zwykle Wampiriada odbywa się dwa razy do roku, na terenie kampusów akademickich, a każdej edycji projektu towarzyszą dodatkowe atrakcje przyciągające potencjalnych krwiodawców. Pod koniec roku akademickiego odbywa się także finał projektu organizowany w mieście, które w danym roku jest siedzibą Centrum Krajowego projektu.
Celem Wampiriady jest również uświadamianie innych, jak wiele mogą zrobić dla drugiego człowieka poprzez oddawanie krwi czy szpiku kostnego. Zależy nam na angażowaniu tych ludzi, który nie mogą oddać krwi, ale wspierają tę ideę. Akcja zakłada nie tylko zebranie jak największej ilości krwi, lecz także promowanie szeroko pojętej idei dobroczynności i zdrowego trybu życia.

 

 

Koordynator Wampiriady PG:

Paweł Marchewka

Partnerzy Wampiriady NZS PG Jesień 2015